çözümsel gelişim

çözümsel gelişim İng. analytic development

Olayları oluş sırasına göre değil de, tersine oyuna asal trajik çatışmadan girip nedenleri geriye dönüşle yavaş yavaş bulgulayan yapısal gelişim. Örnek : Sofokles'in Kral Oidipusu. bk. bireşimsel gelişim


çözümsel gelişim için benzer kelimeler


çözümsel gelişim, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ö', 'z', 'ü', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 'g', 'e', 'l', 'i', 'ş', 'i', 'm', şeklindedir.
çözümsel gelişim kelimesinin tersten yazılışı mişileg lesmüzöç diziliminde gösterilir.