çözümsel eğilim

çözümsel eğilim İng. analytic trend

(Zaman dizileri) Bir matematiksel işlev biçiminde verilen eğilim. Örneğin zaman değişkesinin çok terimli olması gibi.


çözümsel eğilim için benzer kelimeler


çözümsel eğilim, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ö', 'z', 'ü', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 'e', 'ğ', 'i', 'l', 'i', 'm', şeklindedir.
çözümsel eğilim kelimesinin tersten yazılışı miliğe lesmüzöç diziliminde gösterilir.