çözümsel bağlanım

çözümsel bağlanım İng. analytic regression

(bağlanım çözümlemesi) bağımsız değişkenlerin, çokterimliler, üçgenölçüsel toplamlar ya da öteki çözümsel anlatımlarla belirtildiği bir bağlanım.


çözümsel bağlanım için benzer kelimeler


çözümsel bağlanım, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ö', 'z', 'ü', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'n', 'ı', 'm', şeklindedir.
çözümsel bağlanım kelimesinin tersten yazılışı mınalğab lesmüzöç diziliminde gösterilir.