çözümsel işlev

çözümsel işlev İng. analytic function

1. Türetilebilir karmaşık işlev, Anlamdaş. türeyen işlev, düzenli işlev. 2. Bir açık kümenin her bir noktasmda güç derneyine açılabilen gerçek ya da karmaşık işlev.


çözümsel işlev için benzer kelimeler


çözümsel işlev, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, v harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ö', 'z', 'ü', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'v', şeklindedir.
çözümsel işlev kelimesinin tersten yazılışı velşi lesmüzöç diziliminde gösterilir.