tikel çözümsel işlev

tikel çözümsel işlev İng. meromorp-hic function

Bir D alanında tanımlanan ve ucayları dışında D nin tüm noktalarında çözümsel olan karmaşık işlev.


tikel çözümsel işlev için benzer kelimeler


tikel çözümsel işlev, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, v harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'i', 'k', 'e', 'l', ' ', 'ç', 'ö', 'z', 'ü', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'v', şeklindedir.
tikel çözümsel işlev kelimesinin tersten yazılışı velşi lesmüzöç lekit diziliminde gösterilir.