çözümsel kimya

çözümsel kimya İng. analytical chemistry

Özdeklerin kimyasal bileşimini, özdek içindeki öğe ve bileşiklerin niceliklerini bulmakla uğraşan kimya dalı.


çözümsel kimya İng. analytical chemistry

Özdeklerin kimyasal bileşimlerini, özdek içindeki öğe ve bileşiklerin nitelik ve niceliklerini belirlemekle uğraşan kimya dalı.


çözümsel kimya için benzer kelimeler


çözümsel kimya, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ö', 'z', 'ü', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 'k', 'i', 'm', 'y', 'a', şeklindedir.
çözümsel kimya kelimesinin tersten yazılışı aymik lesmüzöç diziliminde gösterilir.