çözündürme işlemi

çözündürme işlemi İng. solution treatment; solutionizing

Çökeltileri, içdüzey fazında kolayca çözmek için, içdüzey fazının en dengeli olduğu sıcaklıklarda yapılan ısıl işlem.


çözündürme işlemi için benzer kelimeler


çözündürme işlemi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ö', 'z', 'ü', 'n', 'd', 'ü', 'r', 'm', 'e', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
çözündürme işlemi kelimesinin tersten yazılışı imelşi emrüdnüzöç diziliminde gösterilir.