çözündürme sertleşmesi

çözündürme sertleşmesi İng. solution hardening

bk. çökelme sertleşmesi.


çözündürme sertleşmesi için benzer kelimeler


çözündürme sertleşmesi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ö', 'z', 'ü', 'n', 'd', 'ü', 'r', 'm', 'e', ' ', 's', 'e', 'r', 't', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
çözündürme sertleşmesi kelimesinin tersten yazılışı isemşeltres emrüdnüzöç diziliminde gösterilir.