dağınım sertleşmesi

dağınım sertleşmesi İng. dispersion hardening

Alaşımlarda, çökeltilerin dağınım düzgünlüğünden doğan sertleşme olayı.


dağınım sertleşmesi için benzer kelimeler


dağınım sertleşmesi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 'n', 'ı', 'm', ' ', 's', 'e', 'r', 't', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
dağınım sertleşmesi kelimesinin tersten yazılışı isemşeltres mınığad diziliminde gösterilir.