işleme sertleşmesi

işleme sertleşmesi İng. work hardening

Yoğruk bozunum sonucu, içyapıda oynak derişiminin artmasıyle ortaya çıkan sertleşme olayı.


işleme sertleşmesi için benzer kelimeler


işleme sertleşmesi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 's', 'e', 'r', 't', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
işleme sertleşmesi kelimesinin tersten yazılışı isemşeltres emelşi diziliminde gösterilir.