şirdende içerik sertleşmesi

şirdende içerik sertleşmesi İng. abomasal impaction

Şirden kabızlığı.


şirdende içerik sertleşmesi için benzer kelimeler


şirdende içerik sertleşmesi, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, ş harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ş', 'i', 'r', 'd', 'e', 'n', 'd', 'e', ' ', 'i', 'ç', 'e', 'r', 'i', 'k', ' ', 's', 'e', 'r', 't', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
şirdende içerik sertleşmesi kelimesinin tersten yazılışı isemşeltres kireçi ednedriş diziliminde gösterilir.