gerinim sertleşmesi

gerinim sertleşmesi İng. strain hardening

Yoğrumsal bozunum sırasında, oynak derişiminin artmasıyle ortaya çıkan ve daha çok bozunumu gerçekleştirmek için, gerekenden daha yüksek gerilim uygulamasında yansıyan sertleşme olayı.


gerinim sertleşmesi için benzer kelimeler


gerinim sertleşmesi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'i', 'n', 'i', 'm', ' ', 's', 'e', 'r', 't', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
gerinim sertleşmesi kelimesinin tersten yazılışı isemşeltres minireg diziliminde gösterilir.