gerinim

gerinim Fr. pandiculation
gerinim İng. strain

Uygulanan, bir gerilim sonucu bozunuma uğramakta olan bir özdekte uzunluk, alan ya da oylumun gerilim uygulamasından önceki değerinin uygulama süresindeki değerine oranı.


gerinim İng. strain
gerinim İng. strain

Uygulanan bir gerilim altındaki bozunuma uğramakta olan bir özdekte, uzunluk, alan ya da oylumun gerilim uygulamasından önceki değerinin, uygulama anındaki değerine oranı.


gerinim için benzer kelimeler


gerinim, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'i', 'n', 'i', 'm', şeklindedir.
gerinim kelimesinin tersten yazılışı minireg diziliminde gösterilir.