gerinim yaşlanması

gerinim yaşlanması İng. strain ageing

Akma özelliği gösteren çeliklerin, yoğruk bozunumlarının yarıda kesilmesiyle ve yaşlanma sonucu yeniden, daha yüksek değerle bir akma özelliği göstermesi olayı.


gerinim yaşlanması için benzer kelimeler


gerinim yaşlanması, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'i', 'n', 'i', 'm', ' ', 'y', 'a', 'ş', 'l', 'a', 'n', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
gerinim yaşlanması kelimesinin tersten yazılışı ısamnalşay minireg diziliminde gösterilir.