vakum çözündürme

vakum çözündürme İng. vacuum thawing

Dondurulmuş ürünün bir vakum içerisine yerleştirilip kısmi vakum uygulanması ve sabit sıcaklıkta buhar enjekte edilerek çözündürülmesi işlemi.


vakum çözündürme için benzer kelimeler


vakum çözündürme, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'a', 'k', 'u', 'm', ' ', 'ç', 'ö', 'z', 'ü', 'n', 'd', 'ü', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
vakum çözündürme kelimesinin tersten yazılışı emrüdnüzöç mukav diziliminde gösterilir.