cüce karabatak

cüce karabatak

bk. küçük karabatak


cüce karabatak için benzer kelimeler


cüce karabatak, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'ü', 'c', 'e', ' ', 'k', 'a', 'r', 'a', 'b', 'a', 't', 'a', 'k', şeklindedir.
cüce karabatak kelimesinin tersten yazılışı katabarak ecüc diziliminde gösterilir.