küçük karabatak

küçük karabatak İng. pygmy cormorant

Kuşlar (Aves) sınıfının, kürek ayaklılar (Pelecaniformes) takımının, karabatakgiller (Phalacrocoracidae) familyasından, 48 cm kadar uzunlukta, Türkiye'nin pek çok bölgesinde görülen, bitki örtüsü bol, göl, nehir ve bataklık kenarlarında yaşayan, çalılıklar üzerinde ya da bataklıklarda düzgün olmayan yuvalar yapan, yerli bir tür. Cüce karabatak.


küçük karabatak için benzer kelimeler


küçük karabatak, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ü', 'ç', 'ü', 'k', ' ', 'k', 'a', 'r', 'a', 'b', 'a', 't', 'a', 'k', şeklindedir.
küçük karabatak kelimesinin tersten yazılışı katabarak küçük diziliminde gösterilir.