çüğre-göbekçil

çüğre-göbekçil Fr. Pubio-omblical

çüğre-göbekçil için benzer kelimeler


çüğre-göbekçil, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ü', 'ğ', 'r', 'e', '-', 'g', 'ö', 'b', 'e', 'k', 'ç', 'i', 'l', şeklindedir.
çüğre-göbekçil kelimesinin tersten yazılışı liçkebög-erğüç diziliminde gösterilir.