çüğre

çüğre Fr. Pubis

çüğre için benzer kelimeler


çüğre, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ü', 'ğ', 'r', 'e', şeklindedir.
çüğre kelimesinin tersten yazılışı erğüç diziliminde gösterilir.