dağ topu

dağ topu

a. ask. esk. Katır sırtında taşınan küçük top.


dağ topu için benzer kelimeler


dağ topu, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'ğ', ' ', 't', 'o', 'p', 'u', şeklindedir.
dağ topu kelimesinin tersten yazılışı upot ğad diziliminde gösterilir.