dal kesimi

dal kesimi İng. branch cut

Çokdeğerli karmaşık bir işlevin, bir dalını tanımlamak için kullanılan ve tekil noktalardan oluşan eğri ya da doğru.


dal kesimi için benzer kelimeler


dal kesimi, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'l', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
dal kesimi kelimesinin tersten yazılışı imisek lad diziliminde gösterilir.