daldırmalı kaplama

daldırmalı kaplama İng. immersion plating

Kaplanması istenen metali, daha az etkin (daha soylu) bir metal tuzu çözeltisine daldırılarak yapılan, tuzun metali ile kimyasal olarak yer değişme yoluna dayanan kaplama işlemi.


daldırmalı kaplama için benzer kelimeler


daldırmalı kaplama, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'l', 'd', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'a', 'p', 'l', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
daldırmalı kaplama kelimesinin tersten yazılışı amalpak ılamrıdlad diziliminde gösterilir.