damaksıl açınık

damaksıl açınık

bk. Açınık.


damaksıl açınık için benzer kelimeler


damaksıl açınık, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'm', 'a', 'k', 's', 'ı', 'l', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 'n', 'ı', 'k', şeklindedir.
damaksıl açınık kelimesinin tersten yazılışı kınıça lıskamad diziliminde gösterilir.