damar dolgunluğu

damar dolgunluğu Fr. Angioplérose
damar dolgunluğu Fr. Angienphraxie

damar dolgunluğu için benzer kelimeler


damar dolgunluğu, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'm', 'a', 'r', ' ', 'd', 'o', 'l', 'g', 'u', 'n', 'l', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
damar dolgunluğu kelimesinin tersten yazılışı uğulnuglod ramad diziliminde gösterilir.