damar tözü

damar tözü İng. vein dre

damar tözü için benzer kelimeler


damar tözü, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'm', 'a', 'r', ' ', 't', 'ö', 'z', 'ü', şeklindedir.
damar tözü kelimesinin tersten yazılışı üzöt ramad diziliminde gösterilir.