dar vergi mükellefi

dar vergi mükellefi

bk. dar vergi yükümlüsü


dar vergi mükellefi için benzer kelimeler


dar vergi mükellefi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'r', ' ', 'v', 'e', 'r', 'g', 'i', ' ', 'm', 'ü', 'k', 'e', 'l', 'l', 'e', 'f', 'i', şeklindedir.
dar vergi mükellefi kelimesinin tersten yazılışı ifelleküm igrev rad diziliminde gösterilir.