vergi mükellefi

vergi mükellefi

a. Vergi yükümlüsü.


vergi mükellefi İng. taxpayer, tax responsible

Vergi yasalarına göre alacaklı vergi dairesine karşı vergiyi ödemekle sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler.


vergi mükellefi için benzer kelimeler


vergi mükellefi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'e', 'r', 'g', 'i', ' ', 'm', 'ü', 'k', 'e', 'l', 'l', 'e', 'f', 'i', şeklindedir.
vergi mükellefi kelimesinin tersten yazılışı ifelleküm igrev diziliminde gösterilir.