debe kıldamı

debe kıldamı Fr. Herniotomie

debe kıldamı için benzer kelimeler


debe kıldamı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'b', 'e', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'd', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
debe kıldamı kelimesinin tersten yazılışı ımadlık ebed diziliminde gösterilir.