debelik, (depelik)

debelik, (depelik)

Debe olma hali, kasığı yarıklık, fıtıklılık


debelik, (depelik) için benzer kelimeler


debelik, (depelik), 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'b', 'e', 'l', 'i', 'k', ',', ' ', '(', 'd', 'e', 'p', 'e', 'l', 'i', 'k', ')', şeklindedir.
debelik, (depelik) kelimesinin tersten yazılışı )kileped( ,kilebed diziliminde gösterilir.