debeng

debeng

Sersem, ahmak, şuursuzca hareket eden.


debeng, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, g harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'b', 'e', 'n', 'g', şeklindedir.
debeng kelimesinin tersten yazılışı gnebed diziliminde gösterilir.