deberlemek

deberlemek

Azarlamak, hakir görmek


deberlemek

Düzeltmek, tesviye etmek.


deberlemek, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'b', 'e', 'r', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
deberlemek kelimesinin tersten yazılışı kemelrebed diziliminde gösterilir.