defar

defar

Çare, derman: Acaba defarı bulunmaz mı?


defar, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'f', 'a', 'r', şeklindedir.
defar kelimesinin tersten yazılışı rafed diziliminde gösterilir.