defigam

defigam Ar. def¤ + ¦am

a. Üzüntüyü, sıkıntıyı atma.


defigam için benzer kelimeler


defigam, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'f', 'i', 'g', 'a', 'm', şeklindedir.
defigam kelimesinin tersten yazılışı magifed diziliminde gösterilir.