defli

defli

Kötü kadın, ırz ve namusuna önem vermeyen, aşağılık kimse.


defli, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'f', 'l', 'i', şeklindedir.
defli kelimesinin tersten yazılışı ilfed diziliminde gösterilir.