defterdar

defterdar Ar. defter + Far. -d¥r

a. 1. Bir ilin para işlerini yöneten en üst düzeydeki görevli. 2. tar. Osmanlılarda maliye işlerinin en yüksek yetkilisi veya illerde maliye işleriyle uğraşan görevli.


defterdar

1. Osmanlılarda maliye işlerinin en yüksek buyurucusuna verilen san. 2. İllerde maliye işleriyle uğraşan yüksek görevli.


Defterdar

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


defterdar için benzer kelimeler


defterdar, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'f', 't', 'e', 'r', 'd', 'a', 'r', şeklindedir.
defterdar kelimesinin tersten yazılışı radretfed diziliminde gösterilir.