defterihakani

defterihakani Ar. defter + Far. ¬¥®¥n + Ar. -³

(defte'riha:ka:ni:) tar. Osmanlı Devleti'nde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü.


defterihakani, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'f', 't', 'e', 'r', 'i', 'h', 'a', 'k', 'a', 'n', 'i', şeklindedir.
defterihakani kelimesinin tersten yazılışı inakahiretfed diziliminde gösterilir.