defterikebir

defterikebir Ar. defter + keb³r

a. (defte'rikebi:ri) tic. Büyük defter.


defterikebir, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'f', 't', 'e', 'r', 'i', 'k', 'e', 'b', 'i', 'r', şeklindedir.
defterikebir kelimesinin tersten yazılışı ribekiretfed diziliminde gösterilir.