değer etiği

değer etiği İng. value ethics

Ahlaki bir eylemin biçimsel yapısından daha çok niteliksel içeriğini önemseyen etik anlayış, fenomenolojik değer etiği.


değer etiği için benzer kelimeler


değer etiği, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'e', 't', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
değer etiği kelimesinin tersten yazılışı iğite reğed diziliminde gösterilir.