değerlemede yazılı eder

değerlemede yazılı eder İng. registered value in valuation

Ekonomik bir malın sayışmanlık yazılımlarında gösterilen sayışım değeri.


değerlemede yazılı eder için benzer kelimeler


değerlemede yazılı eder, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'e', 'm', 'e', 'd', 'e', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'e', 'd', 'e', 'r', şeklindedir.
değerlemede yazılı eder kelimesinin tersten yazılışı rede ılızay edemelreğed diziliminde gösterilir.