değirmen oluğu

değirmen oluğu

Anlamsız söz söyleyen, boşuna konuşan, boşboğaz


değirmen oluğu için benzer kelimeler


değirmen oluğu, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'r', 'm', 'e', 'n', ' ', 'o', 'l', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
değirmen oluğu kelimesinin tersten yazılışı uğulo nemriğed diziliminde gösterilir.