değme başkalaşımı

değme başkalaşımı İng. Contactmetamorphism

Magmanın sıcaklığı, çıkardığı gaz ve buğuların etkisiyle, içine sokulduğu kayaçların uğradığı başkalaşım.


değme başkalaşımı için benzer kelimeler


değme başkalaşımı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'm', 'e', ' ', 'b', 'a', 'ş', 'k', 'a', 'l', 'a', 'ş', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
değme başkalaşımı kelimesinin tersten yazılışı ımışalakşab emğed diziliminde gösterilir.