değme açısı

değme açısı İng. contact angle

Bir katı yüzeyine konan sıvı damlasının sınırlarında görülen, dik düzlem içindeki açı.


değme açısı İng. angle of contacf

Sıvı ile katının değdiği yerde, sıvı yüzeyi ile katınınki arasındaki açı.


değme açısı İng. angle of contact

değme açısı için benzer kelimeler


değme açısı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'm', 'e', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
değme açısı kelimesinin tersten yazılışı ısıça emğed diziliminde gösterilir.