değmeli basım

değmeli basım İng. contact printing

Sinema Basım aygıtının penceresinde negatif ile pozitif filmlerin birbirine değerek geçtiği, basımın en kolay ve en hızlı gerçekleştirilen çeşidi. Optik basımın karşıtı.


değmeli basım için benzer kelimeler


değmeli basım, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'm', 'e', 'l', 'i', ' ', 'b', 'a', 's', 'ı', 'm', şeklindedir.
değmeli basım kelimesinin tersten yazılışı mısab ilemğed diziliminde gösterilir.