değmeli eşlem

değmeli eşlem İng. contact print, direct print

Sinema Değmeli basımla elde edilen kopya.


değmeli eşlem için benzer kelimeler


değmeli eşlem, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'm', 'e', 'l', 'i', ' ', 'e', 'ş', 'l', 'e', 'm', şeklindedir.
değmeli eşlem kelimesinin tersten yazılışı melşe ilemğed diziliminde gösterilir.