doğrudan değmeli emdirme

doğrudan değmeli emdirme İng. direct conctact impregnation

Katı ortamı, parçanın çevresine doğrudan sarıp ısıtarak yapılan emdirme işlemi.


doğrudan değmeli emdirme için benzer kelimeler


doğrudan değmeli emdirme, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', 'd', 'a', 'n', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'm', 'e', 'l', 'i', ' ', 'e', 'm', 'd', 'i', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
doğrudan değmeli emdirme kelimesinin tersten yazılışı emridme ilemğed nadurğod diziliminde gösterilir.