deklorize etmek

deklorize etmek İng. decolorize

Soldurma.


deklorize etmek için benzer kelimeler


deklorize etmek, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'k', 'l', 'o', 'r', 'i', 'z', 'e', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
deklorize etmek kelimesinin tersten yazılışı kemte ezirolked diziliminde gösterilir.