demineralizasyon

demineralizasyon İng. demineralization

1. Bir sıvıdan çözünmüş mineral veya mineral tuzlarının ayrışması. 2. Aşırı derecede mineral kaybı.


demineralizasyon İng. demineralization

Mineralsizleştirme.


demineralizasyon, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'm', 'i', 'n', 'e', 'r', 'a', 'l', 'i', 'z', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', şeklindedir.
demineralizasyon kelimesinin tersten yazılışı noysazilarenimed diziliminde gösterilir.