demirci takımları

demirci takımları İng. blacksmith's tools

Demircilikte kullanılan, sert takım çeliklerinden yapılmış araçlar.


demirci takımları için benzer kelimeler


demirci takımları, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'm', 'i', 'r', 'c', 'i', ' ', 't', 'a', 'k', 'ı', 'm', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
demirci takımları kelimesinin tersten yazılışı ıralmıkat icrimed diziliminde gösterilir.