demirli göktaşı

demirli göktaşı İng. iron meteorite, siderite

Demir ve nikel oranı yüksek bir göktaşı türü.


demirli göktaşı İng. siderite
demirli göktaşı İng. siderite

Mineral. (FeCO3; metalimsi olmayan parıltı, gri sarımsı, kırmızımsı; çizgi sarımsı ak; sertlik 3.5-4, özgül ağırlık 3.7-3.9; hekzagonal. Önemli demir cevheri.)


demirli göktaşı için benzer kelimeler


demirli göktaşı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'm', 'i', 'r', 'l', 'i', ' ', 'g', 'ö', 'k', 't', 'a', 'ş', 'ı', şeklindedir.
demirli göktaşı kelimesinin tersten yazılışı ışatkög ilrimed diziliminde gösterilir.