demiyelinizasyon

demiyelinizasyon İng. demyelinization

Sinir liflerinin etrafını saran miyelin tabakasının ortadan kalkması, sinir liflerinde miyelin kaybı, demiyelinasyon, miyelinsizleşme. B-12 avitaminozu, aşırı duyarlılık reaksiyonları, anoksi ve iskemiklerde, enfeksiyöz etkenler ve zehirlerin etkisiyle oluşur.


demiyelinizasyon, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'm', 'i', 'y', 'e', 'l', 'i', 'n', 'i', 'z', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', şeklindedir.
demiyelinizasyon kelimesinin tersten yazılışı noysazinileyimed diziliminde gösterilir.